Kako se prijavljujemo za učešće na Drinskoj regati?

Procedura za prijavu je prilično jednostavna. Na nekom od prijavnih punktova (Turistički Info centar u Bajinoj Bašti ili punktovi na samom startu Drinske regate) potrebno je kupiti KOTIZACIJU. Cena KOTIZACIJE je 1500,00 dinara po plovilu. Uz kupljenu kotizaciju dobija se: PLASTIFICIRANI BROJ koji se obavezno lepi na plovilo, KAPETANSKA LEGITIMACIJA, EVIDENCIONI KARTON za članove posade kao I PRAVILNIK PLOVIDBE. Na evidencionom kartonu potrebno je ispisati imena i podatke svih članova posade kao i kapetana posade. Samo lica čija se imena nalaze na evidencionom kartonu smatraju se učesnicima regate, i ta lica su u isto vreme OSIGURANA. Pravilno popunjen EVIDENCIONI KARTON predaje se na neki od punktova. Svaki učesnik Drinske regate neopozivo prihvata pravila koja se nalaze u PRAVILNIKU PLOVIDBE.