Pravila ponašanja na Most Festu!

Pravila ponašanja na Most Festu

Neophodno je pridržavati se pravila ponašanja na događaju koja definiše i za koja je odgovoran organizator, u suprotnom organizator zadržava pravo da udalji posetioca bez prava na nadoknadu eventualne štete.

 • Na događaj je zabranjeno unošenje oružja, staklenih predmeta, limenki, boca, pirotehničkih sredstava i ostalih predmeta koji mogu ugroziti sigurnost posetilaca.
 • Na događaj je zabranjeno unošenje hrane, pića, toksičnih supstanci i narkotika.
 • Pregled posetilaca i njihovih stvari može biti izvršen na ulazu, radi lične bezbednosti posetilaca
 • Radno vreme ulaza određuje organizator
 • Kao deo publike možete biti snimljeni zvučno i slikovno bez ograničenja i prava na naknadu.

Pravila o ulaznicama za Most Fest:

 • U cenu ulaznice uračunat je pripadajući PDV
  Jednom kupljena ulaznica ne može biti vraćena niti zamenjena.
 • Isključivo ulaznice kupljene na ovlašćenim prodajnim mestima se smatraju validnim.
 • Falsifikovanje ulaznice je kažnjivo zakonom.
 • Neovlašćena preprodaja ulaznica je kažnjiva zakonom.
 • Ulaznicu morate čuvati od oštećenja.
 • Ulaznicu može koristiti samo jedna osoba.
 • Napuštanjem mesta događaja ulaznica prestaje da važi.
 • Nije moguće ponovo ući na događaj na osnovu iskorišćene ulaznice.
 • Osnova za proveru validnosti ulaznice je bar kod.
 • Ukoliko elektronski sistem za kontrolu bar kodova prilikom provere validnosti bar koda prijavi da bar kod nije validan posetiocu neće biti dozvoljen ulazak na događaj.
 • U slučaju grube zloupotrebe ulaznice organizator zadržava pravo da posetiocu ne dozvoli ulaz na događaj ili da ga udalji sa istog.