Važni telefoni!

Turistički informativni centar
Kneza Milana Obrenovića 28
031/866-903

Sportsko turistički centar
Kneza Milana Obrenovića 34/2
031/865-370

Dom zdravlja
Kneza Milana Obrenovića 72
031/865-966

Hitna pomoć
Kneza Milana Obrenovića 72
031/865-994

Policijska uprava
Braće Ninčića 32
031/865-092

Vatrogasna uprava
Rajka Tadića 49
031/865-093

Pošta
Vuka Karadžića 7
031/865-252

Granični prelaz
Kneza Milana Obrenovića bb
031/866-050

Carinska uprava
Kneza Milana Obrenovića bb
031/3862-545

Nacionalni park Tara
Milenka Topalovića 3
031/863-644

Sportska hala (rezervacija sportskih terena)
Svetosavska bb
031/863-550

Gradska apoteka
031/865-595

Autobuska stanica
Svetosavska 3031/865-485

TAKSI

„Naksi“ 031/861-666

„Tina“ 031/864-111

„Luna“ 031/866-777

Rentakar 031/861-000; 031/864-222