• Спуст има рекреативни карактер без елемената такмичења.

 • На регати могу учествовати само регистрована пловила без мотора.

 • Пловилима која учествују у регати могу управљати само лица која имају одговарајућу дозволу за управљача чамцем.

 • Максималан број људи на пловилу не сме бити већи од дозвољеног броја за дато пловило, према пловидбеној дозволи.

 • Пловилом не смеју управљати малолетна лица, нити се у пловилу могу налазити само малолетна лица.

 • Забрањује се употреба алкохола у току трајања спуста и препоручује учесницима да са собом понесу потребне количине воде за пиће.

 • Свако пловило треба да има одговарајући број појасева или других средстава за спасавање.

 • Учесници спуста, непливачи, обавезно носе појас за спасавање у време боравка на води.

 • Учесници регате су дужни да поштују јавни ред и мир, да избегавају инциденте и повреду државне границе.

 • Деца до 15 година старости могу учествовати на спусту само у пратњи родитеља или старатеља.

 • Сваки појединац и све посаде учествују на спусту на сопствену одговорност. Организатор није одговоран за личну имовину нити евентуалне повреде учесника.
 • Пловила и посада без попуњеног евиденционог листа не сматрају се учесницима спуста.

 • Све посаде евидентиране на евиденционом картону организатора крећу на спуст на знак организатора.

 • Све посаде су дужне да током спуста одржавају међусобно растојање 10 – 15 м.

 • Све посаде и учесници су обавезни да током трајања спуста следе упутства организатора, као и упутства других званичних лица задужених за обезбеђење који су посебно обележени.

 • Забрањено је скакање из чамца у реку Дрину и купање за време трајања спуста због могућности повреда услед великог броја пловила на спусту

 • Није дозвољено пристајање на левој обали реке Дрине.

 • Није дозвољено истицање других симбола изузев застава привредних субјеката, спортских клубова, као и званичних симбола држава и ентитета из којих поједини учесници спуста долазе.

 • Сваки учесник спуста је лично одговоран за своје понашање и евентуално угрожавање или нанету штету другим лицима за време трајања спуста.

 • Организатор препоручује да свако пловило има неки вид заштите од сунца.

 • Учесницима регате је забрањено бацање смећа у воду или на обалу Дрине. Одлагање смећа врши се у одговарајуће пластичне кесе које ће организатор ставити свакој посади на располагање, а које ће након пристајања у Рогачицу чланови посаде убацити у за то одређене контејнере.

 • Сваки учесник или комплетна посада, уколико се не придржавају предвиђених правила спуста, биће са њега искључени, уколико добронамерно упозорење службе обезбеђења остане без жељеног ефекта.

 • Сви учесници добровољно учествују на Дринској регати и пратећим манифестацијама. Учесници и посетиоци свих организованих манифестација при Дринској регати су сагласни да буду снимљени и фотографисани од стране званичних фото и видео лица регате, који носе обележја, а све у промотивне сврхе Дринске регате. Снимљени фото и видео садржаји се могу делити на друштвеним мрежама као и сајту Дринске регате или у друге промотивне сврхе које организатор одобри, без објава имена лица на фото и видео материјалу или других личних података. Забрањено је неовлашћено коришћење фото и видео материјала Дринске регате. Уколико учесник није сагласан са свим наведеним правилима учешћа, може својевољно изабрати да манифестацвијама не присуствује и тиме се не нађе на фото и видео материјалу Дринске регате.

ПРАТИТЕ ДРИНСКУ РЕГАТУ

#Дринскарегата