• Spust ima rekreativni karakter bez elemenata takmičenja.

 • Na regati mogu učestvovati samo registrovana plovila bez motora.

 • Plovilima koja učestvuju u regati mogu upravljati samo lica koja imaju odgovarajuću dozvolu za upravljača čamcem.

 • Maksimalan broj ljudi na plovilu ne sme biti veći od dozvoljenog broja za dato plovilo, prema plovidbenoj dozvoli.

 • Plovilom ne smeju upravljati maloletna lica, niti se u plovilu mogu nalaziti samo maloletna lica.

 • Zabranjuje se upotreba alkohola u toku trajanja spusta i preporučuje učesnicima da sa sobom ponesu potrebne količine vode za piće.

 • Svako plovilo treba da ima odgovarajući broj pojaseva ili drugih sredstava za spasavanje.

 • Učesnici spusta, neplivači, obavezno nose pojas za spasavanje u vreme boravka na vodi.

 • Učesnici regate su dužni da poštuju javni red i mir, da izbegavaju incidente i povredu državne granice.

 • Deca do 15 godina starosti mogu učestvovati na spustu samo u pratnji roditelja ili staratelja.

 • Svaki pojedinac i sve posade učestvuju na spustu na sopstvenu odgovornost. Organizator nije odgovoran za ličnu imovinu niti eventualne povrede učesnika.
 • Plovila i posada bez popunjenog evidencionog lista ne smatraju se učesnicima spusta.

 • Sve posade evidentirane na evidencionom kartonu organizatora kreću na spust na znak organizatora.

 • Sve posade su dužne da tokom spusta održavaju međusobno rastojanje 10 – 15 m.

 • Sve posade i učesnici su obavezni da tokom trajanja spusta slede uputstva organizatora, kao i uputstva drugih zvaničnih lica zaduženih za obezbeđenje koji su posebno obeleženi.

 • Zabranjeno je skakanje iz čamca u reku Drinu i kupanje za vreme trajanja spusta zbog mogućnosti povreda usled velikog broja plovila na spustu

 • Nije dozvoljeno pristajanje na levoj obali reke Drine.

 • Nije dozvoljeno isticanje drugih simbola izuzev zastava privrednih subjekata, sportskih klubova, kao i zvaničnih simbola država i entiteta iz kojih pojedini učesnici spusta dolaze.

 • Svaki učesnik spusta je lično odgovoran za svoje ponašanje i eventualno ugrožavanje ili nanetu štetu drugim licima za vreme trajanja spusta.

 • Organizator preporučuje da svako plovilo ima neki vid zaštite od sunca.

 • Učesnicima regate je zabranjeno bacanje smeća u vodu ili na obalu Drine. Odlaganje smeća vrši se u odgovarajuće plastične kese koje će organizator staviti svakoj posadi na raspolaganje, a koje će nakon pristajanja u Rogačicu članovi posade ubaciti u za to određene kontejnere.

 • Svaki učesnik ili kompletna posada, ukoliko se ne pridržavaju predviđenih pravila spusta, biće sa njega isključeni, ukoliko dobronamerno upozorenje službe obezbeđenja ostane bez željenog efekta.

 • Svi učesnici dobrovoljno učestvuju na Drinskoj regati i pratećim manifestacijama. Učesnici i posetioci svih organizovanih manifestacija pri Drinskoj regati su saglasni da budu snimljeni i fotografisani od strane zvaničnih foto i video lica regate, koji nose obeležja, a sve u promotivne svrhe Drinske regate. Snimljeni foto i video sadržaji se mogu deliti na društvenim mrežama kao i sajtu Drinske regate ili u druge promotivne svrhe koje organizator odobri, bez objava imena lica na foto i video materijalu ili drugih ličnih podataka. Zabranjeno je neovlašćeno korišćenje foto i video materijala Drinske regate. Ukoliko učesnik nije saglasan sa svim navedenim pravilima učešća, može svojevoljno izabrati da manifestacvijama ne prisustvuje i time se ne nađe na foto i video materijalu Drinske regate.

PRATITE DRINSKU REGATU

#Drinskaregata